Sidene har blitt oppdatert med bilder frċ Vallåkra 2007
og prosjekt 242 "The Golden Girl"