Volvo har produsert mange forskjellige kamaksler til motorane med overliggande kamakslar. Dette gir oss store moglegheiter til å forandre på motoroppsettet.
Kam-
aksel
Løfte-
høgd
Innsugsventil
åpner
A(1975) 9,8mm 5° BTDC
A(76->) 10,5mm 13° BTDC
L(->83) 10,5mm 13° BTDC
L(84) 9,8mm 10° BTDC
L(85->) 9,8mm 5° BTDC
D 11,2mm 15° BTDC
H 12,0mm 21° BTDC
K 11,95mm 15° BTDC
T 9,9mm 7° BTDC
V 11,37mm 11° BTDC
VX  11,37/10,65
(Innsug/Avgass)
Duration:
245,4°/236,2°
GT-6 12,5mm Duration: 312°
25"> 12,5mm Duration: 312°